06 Aug 2004

NSG - Kj°p av 50.000 egne aksjer

Norske Skog har i dag kj°pt 50.000 egne aksjer til kurs 118,30.

Etter kj°p av disse aksjene har Norske Skog 769.976 aksjer i egen beholdning. Kj°pet er gjort under den generelle fullmakten som generalforsamlingen har gitt til kj°p av inntil 10 % av utestňende antall aksjer.
 
Aksjene skal benyttes i forbindelse med ňrlige salg av aksjer til ansatte og til oppgj°r av bonusordninger, og vil ikke bli kansellert. I denne omgang kan det kj°pes tilbake inntil 500.000 aksjer i tidsrommet fram til 31.12.2004. Hittil er det under fullmakten kj°pt tilbake 289.500 aksjer.
 
Oxen°en, 5. august 2004
NORSKE SKOG
Investor Relations