12 Aug 2004

Jan Kildal slutter i Norske Skog

Konserndirektør Jan Kildal slutter i Norske Skog og fratrer sin stilling med virkning fra i dag.

Kildal har gjort en stor innsats gjennom sine 9 år som konserndirektør med ansvar for økonomi og finans. Det er med gjensidig forståelse vi har kommet til at våre veier nå skilles.
 
Vi takker Jan for alle hans bidrag til Norske Skog og ønsker lykke til videre.
 
I en overgangsperiode vil Vidar Lerstad, konserndirektør strategi, også ta ansvaret for området økonomi og finans, og Rolf Negård, konserndirektør HR og organisasjon, ta ansvar for Corporate IT.
 
 
NORSKE SKOG
Oxenøen, 12. august 2004
 
 
 
Jan Oksum
Konsernsjef