24 Sep 2004

Norske Skog vurderer refinansiering av obligasjonslån

Norske Skog vurderer å gjennomføre et bytte av deler av sine utestående obligasjonslån i det norske markedet over i nye lån med lengre løpetid.

DnB NOR Markets og Nordea Markets er i fellesskap tildelt et mandat for å bistå Norske Skog med gjennomføring av denne prosessen.
 
Norske Skog vil gi markedet ytterligere opplysninger på et senere tidspunkt.
 
Oxenøen, 24.09.2004
 
NORSKE SKOG
 
Investor Relations