27 Sep 2004

Tredobler i Kina

Pan Asia Paper Company hvor Norske Skog har en 50 % eierandel, styrker sin posisjon i det raskt voksende kinesiske avispapirmarkedet. Fra høsten 2005 vil den nye fabrikken i Hebei-provinsen (280 km sør for Beijing) og selskapets fabrikk utenfor Shanghai til sammen produsere 475 000 tonn, hvilket betyr mer enn en tredobling fra dagens kapasitet.

- Den nye papirmaskinen blir den største i Asia og samtidig den mest effektive i Kina, sier Norske Skogs konsernsjef Jan Oksum. - Det kinesiske markedet for avispapir er i sterk vekst, og vi forventer en ytterligere oppgang frem mot OL i 2008, sier Oksum. Hele 70 % av produksjonen vil leveres til kunder innenfor en radius av 500 km.
 
Forbruket av avispapir i Kina har de siste årene hatt en betydelig vekst, og forventes å øke til 2,65 millioner tonn i 2005. Frem til 2010 viser markedsutsiktene en årlig vekst på rundt 8 prosent for avispapir i Kina.
 
Produksjonen er basert på 100 % returpapir hvorav halvparten er innsamlet i Kina.
 
Byggingen av fabrikken går etter planene, og det er allerede inngått kontrakter for nær 90 % av leveransene. De totale investeringene i Hebei prosjektet er på 300 millioner USD, hvilket betyr mindre enn USD 1 000 pr tonn produksjonskapasitet.
 
Pan Asia Paper Company har en eierandel på 80 % i den nye fabrikken, mens Long-Teng Paper Company som er et lokalt selskap eier de resterende 20 %. PanAsia har i dag en markedsandel på avispapir i Asia på 24 %. Med fabrikken i Hebei vil selskapet styrke sin posisjon ytterligere som den største papirleverandøren i Asia utenom Japan.
 
Norske Skog
27. september 2004
Hanne Aaberg
Konserndirektør
Kommunikasjon og Samfunnskontakt
 
Telefon: 67 59 90 29
Mobil 913 51 681