30 Sep 2004

Wenche Ravlo sjef for Norske Skog Follum

Wenche Ravlo (39) er utnevnt til ny fabrikksjef på Norske Skog Follum, Hønefoss. Hun kommer fra stillingen som leder av teknisk kundeservice ved Norske Skog Skogn.

Den nyansatte fabrikksjefen er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har tidligere arbeidet som forsker og rådgiver i Møreforsking, Ålesund, prosjektleder og bedriftsrådgiver i NOTEKO, før hun kom til Norske Skog Skogn i 1999. I Norske Skog har Wenche Ravlo hatt flere lederoppgaver blant annet som miljøsjef, utviklingssjef samt kunde- og logistikksjef..
 
- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgaven som fabrikksjef på Norske Skog Follum.  
Hønefoss- fabrikken har i de senere år spesialisert seg på forbedret avispapir. Et market som har en meget positiv utvikling. Stadig flere aviser benytter Follum-papiret til sine helgemagasiner og reklameinnstikk, sier Wenche Ravlo.
 
Ravlo avløser Per Ivar Berg (41) som blir ny fabrikksjef for Norske Skog Parenco i Nederland. Svein Aurstad (55) er i dag fabrikksjef på Norske Skog Parenco og skal gå over i en sentral stilling innenfor produksjon Europa
 
Vedlegg: Foto av Wenche Ravlo
 
 
Norske Skog
 
30. september 2004
 
Kommunikasjon og Samfunnskontakt

Wenche Ravlo