01 Okt 2004

Tildeling av syntetiske opsjoner i Norske Skog

I henhold til retningslinjene i Norske Skogs langsiktige incentivprogram er det i dag tildelt følgende antall syntetiske opsjoner til medlemmer av konsernledelsen:
Jan Oksum 60.000 opsjoner (eier fra før 11.369 aksjer og 60.000 opsjoner.
Vidar Lerstad 30.000 opsjoner (4.549 aksjer, 30.000 opsjoner)
Rolf Negård 30.000 opsjoner (1.042 aksjer, 30.000 opsjoner)
Hanne Aaberg 30.000 opsjoner (1.654 aksjer, 30.000 opsjoner)
Jarle Dragvik 30.000 opsjoner (2.673 aksjer, 30.000 opsjoner)
Jan H. Clasen 30.000 opsjoner (742 aksjer, ingen opsjoner)
Ketil Lyng 30.000 opsjoner (3.874 aksjer, 30.000 opsjoner)
Rob Lord 30.000 opsjoner (1.786 aksjer, 30.000 opsjoner)
Antonio Dias 30.000 opsjoner (820 aksjer, ingen opsjoner)
 
Opsjonene har innløsningskurs kr 117,-, som er lik gjennomsnitt av sluttkursen på Norske Skogs aksjer i perioden 17. - 30.09.2004.
 
Opsjonene løper til og med 31.12.2007, og kan utøves i perioden 01.07. - 31.12.2007. Som nevnt overfor er opsjonene syntetiske, som betyr at dersom de benyttes, vil det bli utbetalt et beløp tilsvarende differansen mellom markedskurs og opsjonskurs. Beløpet blir behandlet som lønn, og nettobeløpet etter skatt skal benyttes til å kjøpe Norske Skog-aksjer til markedskurs, med etterfølgende tre års bindingstid. Det vil følgelig gå rundt 6 år før en eventuell gevinst kan realiseres. Opsjonene er gyldige såfremt rettighetshaveren er fast ansatt og ikke har sagt opp sin stilling. Opsjonsprogrammet medfører ingen utvanningseffekt.
 
Den forrige opsjonstildelingen fra november 2003 skjedde til innløsningskurs kr 134,50 og kan utøves i perioden 01.07. - 31.12.2006. Øvrige betingelser er som for opsjonene som er tildelt i dag.

Oxenøen, 1. oktober 2004

NORSKE SKOG

Informasjon og Samfunnskontakt