07 Okt 2004

BETINGET TILBUD OM TILBAKEKJØP AV NORSKE OBLIGASJONER

Norske Skog ønsker å gjennomføre et bytte av deler av sine utestående obligasjonslån i det norske markedet over i nye lån med lengre løpetid.

Dette gjelder de to lånene NSG10 (ISIN NO 000185110.9) og NSG12 (ISIN NO 001 008581.4). I den forbindelse tilbyr Norske Skog obligasjonseierne et betinget tilbakekjøp av utestående obligasjoner i ovennevnte lån. Tilbudet forutsetter at obligasjonseierne aksepterer og forplikter seg til å kjøpe et tilsvarende pålydende beløp i ett eller flere av Norske Skogs nye obligasjonslån med forfall i henholdsvis 2009 og 2014.
 
Tilbakekjøpstilbudet er gyldig frem til klokken 11:00 den 20. oktober 2004. Endelige tilbakekjøpsbetingelser vil bli fastsatt klokken 12:00 samme dag, og oppgjør vil finne sted den 26. oktober 2004.
 
DnB NOR Markets og Nordea Markets er valgt som tilretteleggere for transaksjonen. Tilretteleggerne kontaktes for nærmere informasjon om vilkår mv.
 
Kort beskrivelse av lånene legges ut på www.newsweb.no (tickerkode NSG), og i tillegg er års- og delårsrapporter for Norske Skog tilgjengelig på www.norskeskog.com.
 
 
 
Oxenøen, 7. oktober 2004
 
NORSKE SKOG
 
Investor Relations