13 Okt 2004

Bedring i papirmarkedene

-Det er tydelige tegn på bedring i markedet, og vi forventer en markant økning i papirprisene neste år, sa konsernsjef Jan Oksum under en pressekonferanse på den store avismessen IFRA Expo i Amsterdam i dag.

Etterspørselen i Europa etter standard og forbedret avispapir har økt med 5,5 prosent hittil i år. De totale leveranser av de samme papirkvalitetene fra industrien i Europa steg med 7,7 prosent i samme periode. Produksjonen i Europa er dermed omtrent på nivå med toppåret 2000, men prisene er fortsatt lave. -Det vil endre seg neste år, sa Oksum. -Det er høy kapasitetsutnyttelse, og de fundamentale forholdene er til stede for en betydelig prisoppgang i 2005, sa han.
 
Oksum benyttet pressekonferansen til å gi en oppdatering på byggingen av den nye papirfabrikken i Hebei i Kina, 280 km sør for Beijing. Dette blir Norske Skogs andre fabrikk i Kina. -Prosjektet følger den oppsatte tidsplanen, og produksjonen vil starte neste sommer, sa han. Den nye fabrikken vil ha den største papirmaskinen i Asia. Pan Asia Paper Company, som Norske Skog eier 50 % av, er den eneste utenlandske eier av en papirfabrikk i den regulerte kinesiske papirindustrien. Den kinesiske etterspørselen øker med ca 200 000 tonn pr år. - Dette gjør det meget interessant å investere der, sier Oksum.
 
Oksums presentasjon dreide seg også om Norske Skogs langsiktige mål. -Alle vil bli verdensledende, men vi vil også bli anerkjent som dette, sa Oksum. Norske Skog's overordnede strategi er å være en lavkost produsent med lønnsom vekst og fortsatt fokus på kjernevirksomheten.
 
I tillegg til Jan Oksum var Jan Vincens Steen fra "Newspapers in Education" (NIE) til stede på pressekonferansen. NIE er organisert av World Association of Newspapers (WAN), og Norske Skog støtter prosjektet med 13 millioner kroner. Steen fortalte om de forskjellige programmene NIE har startet for å øke leseferdighetene blant barn og unge over hele verden. Man har spesiell fokus på utviklingsland og nye demokratier. NIE involverer aviser, utdanningsmyndigheter, lærere og studenter i en felles innsats for å bruke aviser i skolene.
 
(Fotografi av Jan Oksum vedlagt.)
 
13 Oktober 2004
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
 
Mer informasjon:
Konserndirektør Hanne Aaberg, Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
Mobiltelefon: 913 51681

Jan Oksum