19 Okt 2004

Valutaforhold i 3. kvartal 2004

Norske Skog offentliggjør tall for 3. kvartal 2004 den 3. november, ca. kl. 13.

Det blir telefonkonferanse/webcast samme dag kl. 15. "Silent Period" i forkant av offentliggjøringen starter torsdag 21. oktober. I denne perioden vil vi ikke gi noen kommentarer om kvartalstallene til aksjemarkedet.
 
Norske Skogs handelsveide kurv av valutaer ("Norske Skog-indeksen") hadde en gjennomsnittsverdi på 92,0 i 3. kvartal, mot 91,6 i 2. kvartal. Indeksverdien pr. 30. september 2004 var 90,7 mot 92,8 pr. 30. juni. Indeksen starter 1. januar 2002.
 
Oxenøen, 19. oktober 2004
 
NORSKE SKOG
Investor Relations