20 Okt 2004

TILBAKEKJØP AV NORSKE OBLIGASJONER I NORSKE SKOG

Norske Skog sendte 7. oktober et tilbud til eierne i to utestående obligasjonslån med forfall i 2006, om bytte til lån med lengre løpetid. Ved akseptfristens utløp i dag hadde obligasjonseiere med til sammen 648 millioner kr i NSG10 (ISIN NO 000185110.9) og 277 millioner kr i NSG12 (ISIN NO 001 008581.4) akseptert tilbudet om å bytte sine beholdninger til de tre nye obligasjonslånene.
 
Emittert volum i de nye obligasjonslånene fordeler seg som følger:
ISIN NO 00 1024253.0 - Fast rente 2004/2009: 200 millioner kr
ISIN NO 00 1024254.8 - Flytende rente 2004/2009: 525 millioner kr
ISIN NO 00 1024255.5 - Fast rente 2004/2014: 200 millioner kr.
 
Basert på beskrevet fremgangsmåte i tilbudsdokumentet, ble kupongrenten for de to fastrentelånene fastsatt kl. 12.00 i dag til henholdsvis 4,35 % p.a. (ISIN NO 00 1024253.0) og 5,40 % p.a. (ISIN NO 00 1024255.5).
 
- Det er en viktig del av Norske Skogs finansstrategi å ha lang løpetid på gjelden, sier fungerende økonomi- og finansdirektør Vidar Lerstad. - Vi ønsker også å refinansiere lån i god tid. Gjennom denne transaksjonen er forfall i 2006 redusert med 925 millioner kroner, og utgjør knapt 1,5 milliarder kroner pr. i dag.

Oxenøen, 20. oktober 2004

NORSKE SKOG
Investor Relations