03 Nov 2004

NORSKE SKOG: Historisk gode tall for helse og sikkerhet

Aldri har Norske Skog hatt bedre resultater for helse og sikkerhet, målt over en periode på ett år. Det fremgår av styrets beretning for 3. kvartal 2004 at de fleste av selskapets fabrikker ikke har hatt en eneste skade med fravær i perioden.

- Jeg er imponert over det engasjement alle våre ansatte viser hver eneste dag for helse- og sikkerhetsarbeidet, sier konsernsjef Jan Oksum. Et trygt arbeidsmiljø er en forutsetning for at selskapet skal nå sine mål. I Norske Skog har helse og sikkerhet høyeste prioritet. Likevel kan det skje uhell. Tidligere i år døde en ansatt ved Norske Skog Bio Bio i Chile.
 
- Jeg beklager dypt dødsulykken ved selskapets fabrikk i Chile i juni.  Dette sporer oss til å arbeide enda mer systematisk og målbevisst for å forebygge ulykker på alle våre fabrikker, sier Jan Oksum.
 
De historisk gode tallene for helse og sikkerhet viser at selskapets fabrikker i snitt hadde en såkalt H-verdi (skader med fravær pr. million arbeidstime) på 2,5 i 12-månedersperioden fra oktober 2003 til september 2004.
 
- Resultatene er i verdensklasse, sier Jens Borge, som er ansvarlig for helse og sikkerhet i hele konsernet.
 
- Høy prioritering av helse og sikkerhet krever et langsiktig, målbevisst og systematisk arbeid, understreker Borge. De gode resultatene kommer også som et resultat av at Norske Skogs fabrikker drar nytte av erfaringer og kunnskap fra de fabrikkene som har oppnådd de beste resultatene.
 
Færrest mulig skader og lavt sykefravær bidrar til å opprettholde stabil produksjon med høy kvalitet. I tillegg reduseres utgifter til sykepenger og overtid samt leie av vikarer. Gode resultater innen helse og sikkerhet gir dessuten en reduksjon i forsikringspremiene.
 
For mer om kvartalsrapporten, se på Norske Skogs hjemmeside www.norske-skog.com
 
 
Oxenøen, 3. november 2004
 
NORSKE SKOG
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
Mediakontakt
Konserndirektør Hanne Aaberg, telefon 67 59 90 29 eller mobil 913 51 681