09 Des 2004

Tildeling av syntetiske opsjoner i Norske Skog

Det er i dag tildelt i alt 60.000 syntetiske opsjoner til to personer som ble medlemmer i konsernledelsen 1. februar 2004. Opsjonene er gitt på samme vilkår som de opsjonene som ble tildelt 20. november 2003, det vil si at de kan utøves i perioden 01.07. - 31.12.2006 og med innløsningskurs på kr 134,50.

Opsjonene er tildelt til:
 
Jan H. Clasen, som fra før eier 742 aksjer og 30.000 syntetiske opsjoner
Antonio Dias, som fra før eier 820 aksjer og 30.000 syntetiske opsjoner
 
Etter den siste tildelingen av syntetiske opsjoner, er det i alt 600.000 utestående opsjoner i Norske Skog, fordelt slik:
300.000 opsjoner med innløsningskurs kr 134,50, innløsning i perioden 01.07.-31.12.2006.
300.000 opsjoner med innløsningskurs kr 117,-, innløsning i perioden 01.07.-31.12.2007.
 
For alle disse opsjonene gjelder at dersom de benyttes, vil det bli utbetalt et beløp tilsvarende differansen mellom markedskurs og opsjonskurs. Beløpet blir behandlet som lønn, og nettobeløpet etter skatt skal benyttes til å kjøpe Norske Skog-aksjer til markedskurs, med etterfølgende tre års bindingstid. Opsjonene medfører således ingen utvanningseffekt. Opsjonene er gyldige såfremt rettighetshaveren er fast ansatt og ikke har sagt opp sin stilling.
 
 
Oxenøen, 09.12.2004
 
NORSKE SKOG
 
Investor Relations