09 Des 2004

Norske Skog: Global IT-outsourcing til HP

Norske Skog og HP Norge har undertegnet en global avtale for outsourcing. Målet er å redusere selskapets IT-kostnader med 10-15 prosent og få 20-30 prosent bedre effekt av IT-investeringene. Avtalen har en økonomisk ramme på ca. 300 millioner kroner, med en mulig økning til 500 millioner kroner over en seksårsperiode med opsjon på ytterligere to år.

Norske Skog er verdens nest største leverandør av avis- og magasinpapir med 24 hel- og deleide fabrikker i 15 land i fem verdensdeler. Selskapet har en markedsandel på 13 prosent av det globale markedet for trykkpapir.
 
Betaler pr. arbeidsstasjon
 
- Denne globale outsourcing-avtalen, under ledelse av HP Norge, innebærer ikke overføring av personell fra Norske Skog. Det er en ren tjenesteavtale hvor HP er ansvarlig for drift av infrastruktur og hvor Norske Skog betaler pr. arbeidsstasjon. Samordning og standardisering av alle IT-aspekter vil sørge for økt kvalitet, lavere kostnader og forbedret avkastning på investeringene, sier Kolbjørn Haarr, direktør for Technology Solution Group i HP Norge.
Norske Skog har døgnkontinuerlig drift syv dager i uken, og flere brukere vil benytte samme arbeidsstasjon. Avtalen omfatter 4 600 arbeidsstasjoner, og HP skal sørge for nødvendig maskinvare og alle operasjonelle tjenester som kreves.
 
Stolte over kontrakten
 
- Vi er svært stolte over denne kontrakten som HP Norge har forhandlet frem. Selvfølgelig på grunn av størrelsen og omfanget, men enda mer på grunn av at Norske Skog er en kunde som har etterspurt svar på endringsutfordringer i stedet for leveranse av utstyr. Norske Skog ligger langt fremme på IT- siden, og krever at alt skal leveres som en tjeneste. Dette er et godt eksempel på hvordan kunder i fremtiden vil kreve innovative og kostnadseffektive IT- løsninger som gir en høyere grad av fleksibilitet. Jeg er sikker på at avtalen vil gi oss mulighet til å demonstrere HP som et globalt selskap på sitt aller beste, sier Frode Haugli, administrerende direktør i HP Norge.
 
Mer IT for mindre penger
 
Norske Skogs globale posisjon med operasjoner i ulike tidssoner setter store krav til effektive teknologiløsninger.
- Etter flere store og omfattende oppkjøp av andre virksomheter, har vi vært inne i en omstillingsfase der vi har hatt betydelig fokus på effektivisering og kostnadsbesparelser. Gjennom å etablere en sikker, enhetlig og lønnsom driftsstruktur, vil vi oppnå betydelige kostnadsbesparelser og øke effekten vi får av våre investeringer, sier Norske Skogs IT-direktør Bassim Haj. Norske Skog blir mer endringsdyktige og bedre i stand til å skalere leveransene av IT- kapasitet i tråd med det behov selskapet har til enhver tid.
- Litt populært kan man si at Norske Skog skal ha mer IT for mindre penger, og at vi blir langt mer fleksible, avslutter Bassim Haj.
 
Oxenøen, 9. desember 2004
NORSKE SKOG
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
(Vedlagt foto av Frode Haugli og Bassim Haj. Fotograf: John Petter Reinertsen)
 
For ytterligere informasjon:
Bassim Haj, Head of IT & CIO, Norske Skog, 67 59 90 17 / 915 77 299
 
Kolbjørn Haarr, Direktør Technology Solution Group, HP Norge, 24 09 27 09 / 970 57 834

Frode Haugli og Bassim Haj