20 Des 2004

Refinansiering, EUR 500 millione

Norske Skog har tatt opp et nytt langsiktig lån på EUR 500 millioner. Lånet er gitt av Eksportfinans på gunstige betingelser og løper til 2010. Det nye lånet vil bli brukt til refinansiering av to eldre lån: USD 187 millioner med forfall i perioden 2005 - 2007, og EUR 340 millioner, med forfall i 2008 - 2009.

I forbindelse med det nye lånet har Norske Skog signert en garantifasilitet på EUR 500 millioner med forfall i januar 2010. Fasiliteten er stilt av et banksyndikat ledet av BNP Paribas, DnB NOR Markets, Handelsbanken Capital Markets og ING Bank N.V.

Oxenøen, 20.12.2004

NORSKE SKOG

Investor Relations

Kontaktpersoner:
Jarle Langfjæran, Vice President Investor Relations, tlf. 67 59 93 38 eller 909 78 434
Odd-Geir Lyngstad, Vice President Corporate Funding, tlf. 67 59 92 74 eller 976 72 806