22 Des 2004

Norske Skog - Unik samarbeidsavtale mellom ansatte og ledelse i Norske Skog

Norske Skog tar et viktig skritt videre i formaliseringen av det globale samarbeidet mellom ledelse og ansatte i selskapet. I dag undertegner konsernsjef Jan Oksum og konserntillitsvalgte Kåre Leira en avtale om etablering av et globalt forum for ansatte (Global Employee Forum). Det er den første globale samarbeidsavtalen i verdens treforedlingsindustri.

-  Jeg er glad for at vi er kommet så langt i bestrebelsene for å skape et godt globalt samarbeidsklima i Norske Skog. Avtalen gir en arena for våre tillitsvalgte fra alle fabrikker til å komme i direkte dialog med konsernledelsen hvor de kan fremme sine synspunkter og få nødvendig informasjon om selskapets utvikling og strategiske valg, sier konsernsjef Jan Oksum.
 
Det globale forum for ansatte vil også bidra til at Norske Skogs tillitsvalgte kan utvikle sine relasjoner seg i mellom og derved bidra til større grad av åpenhet og samarbeid på tvers av enheter og regioner. Ledelsen og de tillitsvalgte i Norske Skog understreker at slike fora ikke skal erstatte den daglige involvering og samarbeid med ansatte og tillitsvalgte på hver enkelt fabrikk. Avtalen er et supplement til dette og målet er at en slik avtale også kan videreutvikle det daglige samarbeid.
 
Møtene i det globale forum for ansatte blir lagt til det årlige toppledermøtet i Norske Skog slik at flere av selskapets tillitsvalgte kan delta på samlingen hvor mange sentrale og  strategiske spørsmål blir drøftet og derved få bedre forståelse for hvordan andre deler av selskapet opererer.
 
-  Jeg er stolt over at et norsk selskap bringer den norske samarbeidsmodellen ut i verden. Vi har nådd en milepel i det interne samarbeidet i Norske Skog. Her får vi en felles plattform for å drive vårt viktige arbeid på vegne av alle ansatte verden over. Den globale samarbeidsavtalen er for oss tillitsvalgte en naturlig utvikling for den samarbeidsstruktur vi har i Norske Skog. Dette gir både ledelse og tillitsvalgte en unik mulighet på det globale plan til å informere, diskutere og utveksle erfaring på de fleste områder hvor vi har felles interesser, som for eksempel strategi, produksjon, bemanning, helse og sikkerhet, indre og ytre miljø, sier konserntillitsvalgte Kåre Leira.
 
Kåre Leira mener at avtalen over tid vil gi selskapet et løft i forhold til konkurrentene, og det vil igjen sikre arbeidsplassene og bidra til en positiv utvikling for eierne.
 
(Vedlagt fotografi av Kåre Leira og Jan Oksum fra signering av avtalen. (Kåre Leira til venstre). Foto: Norske Skog)
 
Oxenøen, 22. desember 2004
NORSKE SKOG
Kommunikasjon og Samfunnskontakt
 

For ytterligere kommentarer:
Konserndirektør Hanne Aaberg 
Tlf: 67 59 90 29/ 913 51 681
 
Personaldirektør Axel Thuve
Tlf: 67 59 93 57/ 976 72 796
 
Konserntillitsvalgt Kåre Leira
Tlf: 67 59 81 63/ 970 78 603

 

Kåre Leira og Jan Oksum