07 Jan 2005

Ny fabrikksjef, Norske Skog Union

Norske Skog Union i Skien får ny fabrikksjef fra 1. februar. Svein Aurstad (55) som fra 2002 har vært fabrikksjef for Norske Skog Parenco i Nederland, overtar etter Lars Løchen (62). Løchen har etter 35 års tjeneste i Norske Skog, valgt å fratre med tidligpensjon.

Aurstad har gjennom lang tid innehatt ulike stillinger i Norske Skog. Før han begynte sin karriere som assisterende laboratoriesjef på Norske Skog Skogn arbeidet han bl.a. som prosessingeniør på Union fra 1977 til 1979.
 
Etter 7 år som fabrikksjef for Norske Skog Skogn, har Svein arbeidet som integrasjonsleder i Norske Canada og i Norske Skog Europe. Fra 2002 har Aurstad vært fabrikksjef for Norske Skog Parenco i Nederland.

Oksenøen 7. januar 2005
NORSKE SKOG
Kommunikasjon og Samfunnskontakt