18 Jan 2005

Norske Skog - Valutaforhold m.v. i 4. kvartal 2004

Norske Skog offentliggjør tall for 4. kvartal 2004 og for hele året den 3. februar, ca. kl. 14.

Det blir telefonkonferanse/webcast samme dag kl. 17. I tillegg vil det bli rapportert om de viktigste endringene som følge av den nye regnskapsstandarden IFRS, herunder omarbeidet åpningsbalanse pr. 01.01.04.
 
"Silent Period" i forkant av offentliggjøringen starter torsdag 20. januar. I denne perioden vil vi ikke gi noen kommentarer om kvartalstallene til aksjemarkedet.
 
Norske Skogs handelsveide kurv av valutaer ("Norske Skog-indeksen") hadde en gjennomsnittsverdi på 88,3 i 4. kvartal, mot 92,0 i 3. kvartal. Indeksverdien pr. 31. desember 2004 var 87,5 mot 90,7 pr. 30. september. Indeksen starter 1. januar 2002.
 
 
Oxenøen, 18. januar 2005
NORSKE SKOG
Investor Relations