03 Feb 2005

Norske Skog i 2004: Svakt årsresultat på tross av produksjonsrekorder

Norske Skogs samlede leveranser økte med 4,7 % fra 2003 til 2004. I alt ble det produsert og solgt knapt 5,5 millioner tonn avis- og magasinpapir. Dette er de høyeste volumene noen gang. Det var god etterspørsel i de fleste markeder, og høy produktivitet ved mange av fabrikkene.

Driftsinntektene i 2004 ble 25,3 milliarder, tilsvarende 1,2 milliarder kroner mer enn i 2003. Driftsresultat for 2004 var på 930 millioner kroner mot 1,4 milliarder kroner i 2003. Nettoresultatet etter skatt var 655 millioner kroner, noe som er en økning fra 402 millioner kroner i 2003. I nettoresultatet ligger flere engangsposter som til sammen utgjør 650 millioner kroner.
 
- Driftsresultatet er som forventet svakt i 2004, sier konsernsjef Jan Oksum. - Dette skyldes et lavt prisnivå spesielt i Europa, der det er ettårs prisavtaler, men også kostnadsøkning på viktige innsatsfaktorer som energi og fiber.
- Vi er imidlertid optimistiske for 2005, sier Oksum. - Alt tyder på fortsatt vekst i Europa, hvor det nå gjennomføres betydelige prisøkninger. Dette er drevet av den økte etterspørselen og moderat kapasitetsvekst. I regionene utenfor Europa venter vi også at etterspørselsveksten fortsetter. Utsiktene er spesielt gode i Kina, der den nye fabrikken i Hebei-provinsen starter produksjon i 2. halvår.
Kontantstrømmen i 2004 ble opprettholdt på samme nivå som i 2003, vel 2,9 milliarder kroner. Aktiverte investeringer var 2 milliarder kroner, hvorav andelen av Hebei-fabrikken utgjorde knapt 600 millioner kroner.

Norske Skog har en god finansiell posisjon, med gearing (netto gjeld i forhold til egenkapital) på 0,9.
Styret foreslår uendret utbytte på 6 kroner pr. aksje for 2004.
 
Forbedringsprogrammet Improvement 2003 er gjennomført som planlagt. I perioden 2003-2004 har Norske Skog oppnådd forbedringer på 2 milliarder kroner i forhold til basisåret 2002, noe som tilsvarer den opprinnelige målsettingen.
 
Norske Skog har i flere år prioritert arbeidet med helse og sikkerhet, og har i 2004 oppnådd de beste resultatene noen gang når det gjelder sykefravær og antall skader. Sykefraværet ble redusert med 20 % fra 2003 til 2004.
- På tross av en dødsulykke i Chile i fjor sommer, viser resultatene at vi har gode rutiner og folk som tenker sikkerhet. Statistikken må imidlertid ikke bli en hvilepute. Helse og sikkerhet må og skal alltid ha vår største oppmerksomhet, sier Jan Oksum.
 
Mer informasjon på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com
 
Oxenøen, 3. februar 2005
NORSKE SKOG
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
 
Finans:
Vice President Investor Relations
Jarle Langfjæran
Tlf: 67 59 93 38
Mob: 901 78 434 
 
Media:
Senior Vice President Corporate Communications
Hanne Aaberg
Tlf: 67 59 90 29
Mob: 913 51 681

Styrets beretning 2004