04 Mar 2005

Norske Skog overtar Moelvens andel i Forestia

Forestia har siden 1999 vært eiet av Norske Skog (90,1 %) og Moelven (9,9 %).
 
Aksjonæravtalen mellom selskapene utløp 31.12.04. Etter forhandlinger mellom partene valgte Moelven å benytte sin rett til å selge sine 9,9 % i Forestia til Norske Skog. Forestia er dermed 100 % eiet av Norske Skog.

 
Transaksjonen får svært liten regnskapsmessig betydning og har ingen konsekvenser for den løpende virksomheten i Forestia.

 
Kjøpet av Moelvens andel i Forestia innebærer ingen endring i Norske Skogs strategi om å fokusere på kjernevirksomheten som er avispapir og magasinpapir.
 
Oxenøen, 4. mars 2005
Norske Skog
Informasjon og samfunnskontakt