04 Mar 2005

Flaggemelding - Fidelity Investments

Oslo Børs mottok i går melding fra forvaltningsselskapet Fidelity Investments Ltd. om at de har kjøpt 6.660.800 aksjer i Norske Skog.
 
Dette er gjort på vegne av forskjellige investorer og utgjør 5 % av samlet antall aksjer i selskapet
 
 
Oxenøen, 04.03.2005
 
NORSKE SKOG
 
Investor Relations