18 Mar 2005

Foreslår endringer i Norske Skogs styre

Valgkomiteen i Norske Skog foreslår å utvide styret fra syv til ni medlemmer. Det foreslås at både antall aksjonærvalgte styremedlemmer og antall representanter fra de ansatte økes med en.

Ingrid Wiik og Annette Brodin Rampe forslås som nye styremedlemmer. Dagens styreleder Lars Wilhelm Grøholt foreslås gjenvalgt, mens nåværende nestleder Egil Myklebust ikke stiller til gjenvalg. Valgkomiteen foreslår Øivind Lund som styrets nestleder.

 
Etter valgkomiteens innstilling vil de aksjonærvalgte styremedlemmene i Norske Skog være:
 
Lars Wilhelm Grøholt, styrets leder
I styret siden 2001, styrets leder siden 2002. Gårdbruker og skogeier.

 
Øivind Lund, styrets nestleder
Styremedlem siden 2000. Landsjef for ABB i Tyrkia.
 
Gisèle Marchand
Styremedlem siden 2002. Administrerende direktør i Statens Pensjonskasse.
 
Halvor Bjørken
Styremedlem siden 2000. Styreleder i Skogeierforeninga Nord.
 
Ingrid Wiik
Ny. President & CEO i Alpharma Inc., New York.
 
Annette Brodin Rampe
Ny. Senior Vice President i Sydkraft AB, Stockholm.
 
I tillegg har de ansatte nominert følgende kandidater:
Kåre Leira
Stein-Roar Eriksen
Jarle Halvorsen
 
Styret velges i Bedriftsforsamlingen som arrangeres 14. april umiddelbart etter selskapets generalforsamling.
 
 
Norske Skog
Informasjon & samfunnskontakt

 
For ytterligere informasjon:
Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt
Hanne Aaberg
Tlf: 67 59 90 29
Mob: 913 51 681 
 
 
Bedriftsforsamlingens formann
Ivar Korsbakken
Tlf: 23 00 07 51
Mob: 900 36 471