06 Apr 2005

Norske Skog - Salg av egne aksjer

I forbindelse med Norske Skogs bonusprogram er det i dag solgt i alt 16.556 aksjer til en gruppe ledere i Norske Skog.

Aksjene representerer halvparten av hver enkeltes bonusbeløp etter skatt, og skal ifølge avtalene selges til gjennomsnittskursen i perioden 1. - 15. februar 2005, som var kr 130,60.
 
Det er tre års bindingstid på disse aksjene.
 
Norske Skogs egenbeholdning etter dette salget er 803.420 aksjer.
 
Følgende primærinnsidere har fått tildelt aksjer i forbindelse med bonusprogrammet (ny beholdning):
Jan Clasen 562 aksjer (1.304 aksjer)
Jarle Dragvik 637 aksjer (3.310 aksjer)
Antonio Dias 1.477 aksjer (2.297 aksjer)
Anne Kvam 185 aksjer (652 aksjer)
Vidar Lerstad 947 aksjer (5.496 aksjer)
Rob Lord 1.107 aksjer (2.893 aksjer)
Asbjørn Lundberg 197 aksjer (1.308 aksjer)
Ketil Lyng 703 aksjer (4.577 aksjer)
Rolf Negård 647 aksjer (1.689 aksjer)
Jan A. Oksum 984 aksjer (12.353 aksjer)
Hanne Aaberg 497 aksjer (2.151 aksjer)

 
Skogn, 06.04.2005
NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA
 
Jarle Langfjæran
Vice President Investor Relations