12 Apr 2005

MELDEPLIKTIG HANDEL

I forbindelse med aksjesalg til ansatte har følgende primærinnsidere i Norske Skogindustrier ASA kjøpt aksjer i selskapet (ny beholdning):
 
Hanne Aaberg, 100 aksjer (2.251)
Jan H. Clasen, 330 aksjer (1.634)
Antonio Dias, 330 aksjer (2.627)
Jarle Dragvik, 330 aksjer (3.640)
Jan Grini, 330 aksjer (1.083)
Lars Wilhelm Grøholt, 330 aksjer (3.110)
Tor A. Hemb, 330 aksjer (330)
Ivar B. Korsbakken, 330 aksjer (1.382)
Kåre Leira, 200 aksjer (1.020)
Vidar Lerstad, 330 aksjer (5.826)
Rob Lord, 330 aksjer (3.223)
Øivind Lund, 330 aksjer (1.397)
Asbjørn Lundberg, 100 aksjer (1.408)
Rolf Negård, 330 aksjer (2.019)
Jan A. Oksum, 330 aksjer (12.683)
Christian Rynning-Tønnessen, 330 aksjer (430)
 
 
Aksjene er kjøpt til kurs kr 102,- pr. aksje.

Oxenøen, 12. april 2005

Norske Skogindustrier ASA
Jarle Langfjæran