20 Apr 2005

Norske Skog - Regnskap 1. kvartal 2005 - endret tidspunkt for publisering

Av praktiske årsaker er tidspunkt for publisering og presentasjon flyttet en time i forhold til det som ble annonsert i går.

De nye tidspunktene er:
Publisering onsdag 4. mai ca. kl. 13 i stedet for kl 12. Presentasjon med webcast skjer samme dag kl. 15.
 
Oxenøen, 20. april 2005
 
NORSKE SKOG
 
Investor Relations