27 Mai 2005

Reduserer produksjonen av avispapir

Norske Skog stanser produksjonen av avispapir på en av papirmaskinene ved Norske Skog Follum. -Vi får ikke tilfredsstillende betalt i dagens avispapirmarked på grunn av overkapasitet. Dette er den beste måten å redusere vår kapasitet på, og over tid forbedre inntjeningen, sier konsernsjef Jan Oksum.

Papirmaskin 2 (PM 2) ved Norske Skog Follum stanses fra 1. juli 2005, og produksjonsstoppen er planlagt å vare ut året. Norske Skog ønsker, i samarbeid med de ansatte, å gjennomføre et omfattende etter- og videreutdanningsprogram ved fabrikken. Målet er blant annet en betydelig økning i antall ansatte med fagbrev, og å høyne kompetansen generelt. -På denne måten vil stansperioden utnyttes til kompetanseutvikling som vil gi grunnlag for økt produktivitet og bedret konkurransekraft i fremtiden, sier Oksum.
 
Norske Skog Follum har 520 ansatte. PM2 har en årskapasitet på 130 000 tonn standard avispapir, og produksjonsstoppen vil redusere årets produksjon med ca 70 000 tonn.
 
Norske Skog la frem utilfredsstillende resultater for første kvartal 2005. Selv om det har vært en prisoppgang på papir er dette ikke nok til å kompensere for økte priser på energi og andre innsatsfaktorer.
 
I tillegg til produksjonsstoppen ved Norske Skog Follum planlegger selskapet å redusere produksjonen av avispapir i Europa med ytterligere 50 000 tonn for resten av året. -Som en av verdens ledende produsenter av avis- og magasinpapir må vi tilpasse vår kapasitet til det salgsvolumet som gir akseptabel inntjening, sier Jan Oksum.
 
For ytterligere informasjon:

Hanne Aaberg
Konserndirektør Informasjon og samfunnskontakt
Tlf: 67 59 90 29, Mob: 913 51 681
 
Wenche Ravlo
Fabrikksjef ved Norske Skog Follum
Tlf: 32 11 24 20, Mob: 970 74 309
 
Terje Dahlen
Informasjonssjef ved Norske Skog Follum
Tlf: 32 11 21 63, Mob: 952 24 171