07 Jun 2005

Oppstart ved ny papirfabrikk i Kina

Pan Asia Paper Company (PanAsia) har startet testkjøring ved den nye avispapirfabrikken i Hebei-provinsen, 280 km sør for Beijing. Kommersiell produksjon til markedet i Kina forventes å komme i gang ved månedsskiftet juni/juli. Det har tatt mindre enn to år å bygge fabrikken og oppstarten skjer en måned tidligere enn planlagt.

PanAsia eies med 50 % av Norske Skog og 50 % av Abitibi Consolidated. Byggingen av den nye fabrikken i Hebei hadde et totalt budsjett på USD 300 millioner, og Norske Skogs andel av investeringen beløper seg til ca 1 milliard kroner. PanAsia eier 80 % av den nye fabrikken, mens kinesiske interesser eier de øvrige 20 %.
 
Forbruket av avispapir i Kina har økt kraftig de siste årene. Det forventes at dette fortsetter, men antakelig med noe lavere vekstrater. -Etableringen av den nye papirfabrikken i Kina er helt i tråd med vår strategi om å dra fordel av Norske Skogs posisjon i regioner med høy markedsvekst. Vi er svært fornøyde med at prosjektet er gjennomført innenfor kostnadsrammen og raskere enn planlagt. Anlegget har lave investeringskostnader, og fabrikken vil allerede fra neste år bidra positivt til Norske Skogs lønnsomhet, sier konsernsjef Jan Oksum.
 
Avispapirmaskinen ved fabrikken i Hebei er Asias største med en produksjonskapasitet på 330 000 tonn pr år. Hele produksjonen er basert på returpapir. Rundt 70 % av produksjonen planlegges solgt i Hebei-provinsen og de nærliggende byene Beijing og Tianjin, med en samlet befolkning på rundt 100 millioner mennesker.
Med etableringen av avispapirfabrikken i Hebei blir PanAsia den største avispapir-produsenten i Asia, med en total produksjonskapasitet på 1,8 millioner tonn papir pr. år.
 
PanAsias egen pressemelding er vedlagt.
 
Oxenøen, 07. juni 2005
NORSKE SKOG
Informasjon og Samfunnskontakt
 
For ytterligere informasjon:
 
Media:
Konserndirektør Informasjon og Samfunnskontakt
Hanne Aaberg
Tlf.: 67 59 90 29 eller 913 51 681
 
Communication Manager
Tom Bratlie
Tlf.: 67 59 93 34 eller 905 21 904
 
Finansmarked:
Direktør, Investor Relations
Jarle Langfjæran
Tlf.: 909 78 434

PanAsia - Press release