17 Jun 2005

Norske Skog og NorskeCanada avslutter salgssamarbeid i Nord-Amerika

Norske Skog og NorskeCanada, hvor Norske Skog eier 29,4 prosent, er enige om å avvikle et samarbeid om felles markedsføring av spesialprodukter i Nord-Amerika. Samarbeidet ble etablert i 2001.

Selskapene mener salget av deres egne produkter best kan administreres av egen organisasjon. Samarbeidet avvikles formelt 1. oktober 2005. Norske Skog og NorskeCanada skal benytte tiden frem til 1. oktober til å reorganisere sine salgsorganisasjoner for å betjene kundene på best mulig måte.
 
- Joint Venture-arrangementet i Nord-Amerika var viktig for salget av de to selskapenes produkter i integrasjonsperioden som fulgte Norske Skogs kjøp av Fletcher Challenge Paper i 2000, sier konsernsjef Jan Oksum. - Norske Skog vil fortsatt være en viktig leverandør av trykkpapir til det nordamerikanske markedet gjennom det heleide selskapet Norske Skog (USA) Inc. Vi forplikter oss til å følge opp det gode, mangeårige forhold vi har til våre kunder i regionen, sier Oksum. 
 
Norske Skogs konsernsjef Jan Oksum sier Norske Skogs globale organisasjon fortsatt vil støtte NorskeCanada ved å være agent i Sør-Amerika. I Asia selges NorskeCanadas papirprodukter gjennom PanAsia Paper Company, hvor Norske Skog eier 50 prosent.
 
Norske Skog er en av verdens ledende leverandører av avis- og magasinpapir. Norske Skog er et globalt selskap med virksomhet og ledende markedsposisjoner på fem kontinenter.
 
NORSKE SKOG
Informasjon og Samfunnskontakt
 
For ytterligere informasjon:
 
Media:
Konserndirektør Informasjon og Samfunnskontakt
Hanne Aaberg
Tlf.: 67 59 90 29 eller 913 51 681
 
Finansmarked:
Direktør, Investor Relations
Jarle Langfjæran
Tlf.: 909 78 434