23 Jun 2005

Annonsering av prisøkning på magasinpapir i Europa

Norske Skog har annonsert en prisøkning på 6-8 % på magasinpapir i Europa, gjeldende fra og med august i år. Prisøkningen gjelder i de tilfeller hvor prisene ikke allerede er avtalt for hele året, noe som i praksis betyr rundt halvparten av volumet.

Oxenøen, 23. juni 2005
NORSKE SKOG
Informasjon og samfunnskontakt