01 Jul 2005

Gruppesøksmål i USA

Dagens Næringsliv har i dag en artikkel om gruppesøksmålet som er anlagt mot en rekke selskap innenfor papirindustrien i Nord-Amerika og Europa, herunder Norske Skogindustrier ASA, Norske Skog (USA) Inc, Norske Skog North America LLC og Norske Skog Canada Ltd. Søksmålet er omtalt flere ganger i Norske Skogs offisielle rapporter, blant annet i årsrapporten for 2004.

Slike søksmål går over lang tid før det eventuelt blir en konklusjon. Fra Norske Skogs ståsted er det ikke noe nytt i saken, og artikkelen i Dagens Næringsliv gir heller ingen nye opplysninger ut over det som er kjent fra tidligere.
 
Oxenøen, 1. juli 2005
 
Norske Skog
Informasjon og samfunnskontakt