27 Jul 2005

Anbefaler nedleggelse av Norske Skog Union

Administrasjonen i Norske Skog arbeider med en plan om å legge ned produksjonen ved Norske Skog Union i Skien i første kvartal 2006. Årsaken er den vedvarende overkapasiteten på papirproduksjon i Europa.

- Vi er en av verdens ledende produsenter av trykkpapir og må tilpasse vår kapasitet til det volumet som gir akseptabel inntjening, sier konsernsjef Jan Oksum.
 
 
Norske Skog Union har 380 ansatte og en produksjonskapasitet på       260 000 tonn. De ansatte ved fabrikken blir orientert om situasjonen på allmøter i dag.
 

Norske Skog konsernet har tradisjon for et tett og godt samarbeid mellom de ansatte og ledelsen. Konsernsjefen er i dag til stede på fabrikken i Skien. -J eg har stor forståelse for den usikkerheten våre medarbeidere på Norske Skog Union føler, sier Jan Oksum. Han forteller at de ansattes organisasjoner vil bli involvert i det videre arbeidet med planen.
 
 
Styret i Norske Skog vil behandle saken på styremøtet den 2. august.
 
 
Det er bedriftsforsamlingen som skal ta den endelige beslutningen i saken.
 
 
For ytterligere informasjon:
 
Media:
Tom Bratlie
Informasjonssjef
Kommunikasjon og samfunnskontakt
Mob: 905 21 904
Tlf: 67 59 93 34
 

Finansmarked:
Jarle Langfjæran
Direktør
Investor Relations
Mob: 909 78 434
 
 
**Invitasjon til pressekonferanse**
Det avholdes pressekonferanse ved Norske Skog Union i Skien i dag klokken 17:00. Konsernsjef Jan Oksum vil være tilstede. For ytterligere informasjon om pressekonferansen, kontakt Benedicte Gude på telefon 67 59 92 84/959 07 951.