01 Aug 2005

Sentrale politikere i møte med Norske Skogs konsernsjef

Flere sentrale stortingspolitikere og partiledere ble i formiddag, på Norske Skogs hovedkontor på Oksenøya, orientert av konsernsjef Jan Oksum om bakgrunnen for forslaget om nedleggelse av Norske Skog Union i Skien.

Norske Skog står overfor en ny markedssituasjon for sine produkter i Europa. På grunn av overkapasitet og lave priser har hele bransjen, inkludert Norske Skog, levert meget svake resultater siden 2002. Produksjonskapasiteten må reduseres i Europa.
 
 
Av Norske Skogs fabrikker, er det Norske Skog Union som har de svakeste resultatene. Samlet for perioden 2002- 2005 har fabrikken ikke levert overskudd.
 
 
- Vi må legge ned kapasitet i Europa, og den beste løsningen er å legge ned virksomheten ved Union. I praksis betyr det at vi tar ut 250 000 tonn kapasitet av markedet. Det er ikke et alternativ å drive videre med ren bokpapirproduksjon fordi dette ikke vil redusere overkapasiteten på papir. Vi måtte i så fall legge ned produksjonen ved andre fabrikker. Nedleggelsen av Norske Skog Union vil styrke resten av konsernet og over 6000 arbeidsplasser i Norge og i utlandet ved at de overtar volumene fra Union, sa Oksum.
 
 
Konsernsjefen understreket overfor politikerne at ledelsen og ansatte vil fortsatt ha åpne diskusjoner frem til endelig beslutning i styre og bedriftsforsamling. Han forsikret at selskapet vil strekke seg langt for å hjelpe ansatte i denne vanskelige situasjonen.