02 Aug 2005

Norske Skog Union - pressekonferanse etter styrets behandling

Styret i Norske Skog behandler i dag administrasjonens forslag om å avvikle driften ved Norske Skog Union.

I sakens anledning blir det avholdt en pressekonferanse med konsernsjef Jan Oksum og styreleder Lars W. Grøholt ved Norske Skogs hovedkontor klokken 15:00 i dag.
 
 
For nærmere informasjon om pressekonferansen, kontakt Benedicte Gude mobil: 959 07 951
 
 
Adresse:
Norske Skog
Oksenøyveien 80
1326 Lysaker