02 Aug 2005

Styret i Norske Skog slutter seg til forslaget om avvikling av Union

Styret i Norske Skog har i dag sluttet seg til administrasjonens forslag om å starte en prosess med sikte på endelig beslutning om avvikling av driften ved Norske Skog Union.

Endelig beslutning i styret og bedriftsforsamlingen forventes i månedsskiftet september/oktober, og det legges opp til avvikling i første kvartal 2006. - En nedleggelse av Norske Skog Union vil være første trinn i en restruktureringsplan for investeringer i selskapets anlegg i Norge, sier konsernsjef Jan Oksum.
 
Bakgrunnen for anbefalingen er den vedvarende overkapasiteten på produksjon av trykkpapir i Europa. Dette har ført til utilfredsstillende resultater over en lengre periode.
 
- Det grunnleggende for forslaget om avvikling av Union er at Norske Skog har for stor kapasitet for produksjon av papir i Europa i forhold til kundenes behov. En nedleggelse av Norske Skog Union vil styrke resten av konsernet og over 6000 arbeidsplasser i Norge og i utlandet ved at de overtar volumene fra Union, sier Oksum.
 
- Vi har vurdert næringsministerens skisse til en tiltakspakke for Union. Norske Skog vil forbedre resultatet med mer enn 200 millioner kroner pr år ved å avvikle driften ved Union. I lys av dette utgjør næringsministerens tiltakspakke verdien av 1-2 måneders besparelser for selskapet, sier konsernsjefen.
 
- Jeg har stor forståelse for den usikkerheten våre ansatte ved Norske Skog Union føler. Vi vil fortsette å samarbeide tett med de ansatte ved fabrikken og myndighetene i den videre prosessen, sier Oksum.