02 Aug 2005

En viss forbedring i resultatet, restrukturering av selskapets fabrikkportefølje

Norske Skog leverte som forventet et svakt resultat også i 2. kvartal 2005, selv om resultatet før skatt viser en forbedring sammenlignet med tidligere kvartal.

Resultatet er imidlertid påvirket av verdiendringer som følge av International Financial Reporting Standards (IFRS) og andre faktorer.
 
NOK million
2 Q 2005
2 Q 2004
1 Q 2005
Driftsinntekter
6 433
6 239
5 761
Netto driftsresultat, IFRS
256
41
249
Justert driftsresultat *)
222
271
284
Resultat før skatt, IFRS
31
- 212
- 85
*) Driftsresultat før IFRS-relaterte verdiendringer, nedskrivninger og restruktureringskostnader.
 
 
Resultatet er negativt påvirket av valutaendringer med om lag NOK 45 millioner i 2. kvartal 2005 sammenlignet med 2. kvartal 2004, og med NOK 140 millioner når 1. halvår 2005 sammenlignes med tilsvarende periode i 2004.
 
 
- Prisøkningen i Europa og våre interne forbedringer er spist opp av en ugunstig utvikling i kraftprisene og av valutaforhold, sier konsernsjef Jan Oksum. - Vi har sett en forventet sesongmessig økning i etterspørselen i Europa i 2. kvartal.
 
 
Etterspørselen er god i de fleste markeder, med unntak av avispapir i Nord-Amerika og Sør-Korea. Etter å ha iverksatt en rekke kostnadsbesparende tiltak, går vi nå over i en fase der vi på permanent basis vil tilpasse vår kapasitet til det volumet som etterspørres i det europeiske markedet, legger Oksum til.
 
 
Norske Skog kan fortsatt vise til meget gode tall for helse og sikkerhet. Antall skader med fravær pr. million arbeidstime (H-verdi) var 1,1 for perioden 30.06.04 - 30.06.05. Syv av selskapets fabrikker har ikke hatt skader med fravær i denne perioden.
 
 
PanAsia - eiet med 50 % av Norske Skog - hadde en vellykket oppstart av sin nye avispapirfabrikk i Hebei, Kina. Den første papirrullen ble produsert 31. mai, en måned før opprinnelig planlagt. Kommersiell produksjon startet i slutten av juni. Maskinen er den største i Asia i sitt slag med en kapasitet på 330 000 tonn årlig. De totale investeringene vil bli lavere enn budsjettet på USD 300 millioner.
 
 
Restruktureringsprosjektet i Australasia fortsetter som planlagt. PM3 på Norske Skog Tasman, New Zealand, er bygget om. Dette markerer slutten på første fase i dette prosjektet.
 
 
Styret har sluttet seg til administrasjonens forslag om å starte en prosess for avvikling av driften ved Norske Skog Union i Skien. Fabrikken har en årlig kapasitet på 260 000 tonn avispapir, forbedret avispapir og bokpapir. Dette vil redusere Norske Skogs kapasitet innen avispapir og relaterte produkter i Europa med om lag 11 %. Noe produksjonsvolum vil bli overført til andre fabrikker som har lavere kostnader og ledig kapasitet. Selskapet ønsker også å konsentrere leveransene til prioriterte europeiske kunder, mens leveranser utenfor Europa vil bli håndtert av selskapets fabrikker i Australasia og Sør-Amerika samt av PanAsia i Asia.
 
 
- Norske Skog forventer høyere leveranser i 2. halvår som følge av normale sesongmessige variasjoner. Markedet i Europa vil antakelig være stramt som følge av de lave lagerbeholdningene som er nå. Utviklingen i det europeiske papirmarkedet vil fortsatt være positiv, og etterspørselensøkningen er høy i Øst-Europa og i mange asiatiske og sør-amerikanske land, sier Oksum om fremtiden.
 
 
- Dette er positivt i et lengre perspektiv.
Fullstendig kvartalsrapport med regnskapstall er tilgjengelig på www.norskeskog.com
 
 
Oxenøen, 2 august 2005
NORSKE SKOG
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
 
For ytterligere informasjon
 
Media:
Konserndirektør Hanne Aaberg, tel. 67 59 90 29 eller mob. 913 51 681
 
Finansmarked:
Direktør Jarle Langfjæran, tel. 67 59 93 38 eller mob. 909 78 434