04 Aug 2005

Bud på Norske Skog Union

Norske Skog har i dag mottatt et bud fra en gruppe norske investorer på fabrikken Norske Skog Union i Skien på kr 100 mill. Norske Skog vil ta kontakt med budgiverne og se om det ligger noen muligheter her som ikke innebærer fortsatt papirproduksjon.

Norske Skog er på generelt grunnlag åpen for en dialog med alle interessenter som kan bidra til en løsning som ikke innebærer fortsatt papirproduksjon ved fabrikken.

Oxenøen 4. august 2005
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt