08 Aug 2005

Norske Skog må snu negativ trend

I 2001 tjente Norske Skog nesten fire milliarder kroner. Siden da har resultatene falt betydelig, sa Norske Skogs konsernsjef Jan Oksum på en pressekonferanse i dag. I 2004 tjente vi kun 210 millioner kroner etter en omsetning på noe over 25 milliarder kroner. Vi har et ansvar for å snu denne utviklingen. Derfor må vi handle før resultatene svekkes ytterligere, sa konsernsjefen.

- Vi har forståelse for deler av den debatten som pågår. Samtidig ser vi at det er behov for at vi blir tydeligere, sa Jan Oksum. Han understreket at det foreløpig ikke er tatt noen endelig beslutning, men at konsernet er i en prosess hvor man vurderer en mulig nedleggelse av Norske Skog Union.
 
Omsorg for ansatte
 
Jan Oksum ga uttrykk for stor forståelse for den usikkerhet de ansatte ved Union føler i denne prosessen. - Jeg vil fortsatt gjøre mitt ytterste for å vise dem oppmerksomhet og støtte. Jeg ville ikke ha utsatt ansatte og selskapet for dette hvis jeg ikke mente en nedleggelse av Union er nødvendig for å styrke selskapet og trygge arbeidsplassene til våre mer enn 6000 ansatte over hele verden, sa konsernsjefen.
Norske Skog har et apparat på plass for å hjelpe ansatte ved Union i denne vanskelige situasjonen. Det er også satt i gang forberedelser for å hjelpe ansatte på lengre sikt.
 
Overkapasitet
 
En av Norske Skogs store utfordringer er at konsernet i dag betaler dyrt for å opprettholde en produksjonskapasitet som markedet ikke etterspør. For å bedre lønnsomheten må ledig kapasitet ved andre fabrikker utnyttes ved å overføre produksjon fra den svakeste enheten, Union. For bokpapirsegmentet er det betydelig overkapasitet i Europa. Det selges 600 000 tonn og produksjonskapasiteten er det dobbelte. - Nedleggelse av Union innebærer at vi reduserer vår kapasitet i Europa med 11 prosent. Det gir oss en besparelse på 200 millioner kroner, sa Oksum på pressekonferansen. Union har det svakeste resultatet av Norske Skogs fabrikker og har samlet sett ikke tjent penger i perioden 2002 til 2005. I tillegg har fabrikken en størrelse og beliggenhet som hindrer videre utvidelse.
 
Salg løser ikke problemet
 
Konsernsjefen sa at et salg med videreføring av papirproduksjonen ikke løser problemet med overkapasitet, uansett om man snakker om bok- eller avispapir. Papirmaskiner som produserer bokpapir kan lett omstilles til avispapirproduksjon. - Vi må overføre ordrene fra Union til andre fabrikker som har ledig kapasitet. Hvis Union driver videre får vi ikke overført disse ordrene, sa Oksum.
Jan Oksum la til at han har tatt kontakt med budgiverne og bedt om et møte.
 
Konkurransetilsynet
 
Fredag tok Norske Skog kontakt med Konkurransetilsynet etter at de fattet interesse for saken, og det er avtalt et møte senere denne uken.
 
 
 
Oxenøen 8. august 2005-08-08
 
Norske Skog
Kommunikasjon og Samfunnskontakt
 
For ytterligere informasjon:
Hanne Aaberg
Konserndirektør, Kommunikasjon og samfunnskontakt
Telefon: 913 51 681