16 Aug 2005

Tilsvar fra Norske Skog til "Forfatteroppropet"

Produksjonskapasiteten på bokpapir det dobbelte av behovet

120 norske forfattere har underskrevet et opprop til forsvar for fortsatt papirproduksjon ved Norske Skog Union. De synes å mene at Union kan reddes gjennom en overgang fra avismarkedet til produksjon av bokpapir. Bedriften produserer i dag både avispapir og bokpapir. Problemet er at denne produksjonen representerer overkapasitet i forhold til hva som faktisk etterspørres, og at Union samlet sett har gått med underskudd gjennom de siste tre årene.

Papirkostnadene vel en prosent av bokprisen
 
Etter at oppropet fra forfattere er blitt kjent, er det også fremkommet påstander om at bøker vil bli 50 kroner dyrere når papiret må kjøpes i utlandet. Her må forfatterne ha valgt feil kilde. Det faktiske forholdet er at prisnivået i Norge og EU-området for standard bokpapir ligger et sted mellom 4500 og 5000 kroner pr tonn. Det betyr at papiret som går med til en bok på ett kilo koster maksimum 5 kroner! En prisøkning på 50 kroner per bok, med andre ord en tidobling av papirkostnadene, er helt urealistisk. Bokhandlerne, forlagene og forfatterne står for den vesentligste delen av bokens kostnad. Papirprisen utgjør kun en drøy prosent av en bok til 300 kroner i utsalgspris, og det er ingen grunn til å frykte at prisen vil endres vesentlig som følge av at Union nedlegges.
 
Norske Skog kan av hensyn til bedriftens inntjening ikke lenger forsvare de betydelige kostnadene som medgår til å opprettholde en produksjonskapasitet som overgår det markedet etterspør. Når det gjelder bokpapir, selges det i Europa rundt 600.000 tonn per år. Den samlede produksjonskapasiteten er på det dobbelte, altså 1,2 millioner tonn. Når vi har foreslått å nedlegge Union, er det fordi vi ønsker å overføre ordrene og produksjonen herfra til andre bedrifter i konsernet. Bedrifter som har kapasitet og som har vesentlig lavere kostnader enn det Union har.
 
Det er først og fremst produksjonen av avispapir som skal overføres til andre Norske Skog-bedrifter. Vi har ennå ikke bestemt oss for om vi skal fortsette med produksjon av bokpapir. Dersom vi skal det, vil det være ledig kapasitet i konsernet - utenom Union.
 
 
Oxenøen, 16. august 2005
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt