23 Aug 2005

Nye jobber for Unionansatte har førsteprioritet

Dersom bedriftsforsamlingen i Norske Skog vedtar å nedlegge Union i Skien, står et apparat klart for å bidra til at ansatte kommer over i nytt arbeid. Enkelte tiltak er allerede igangsatt for å ta vare på de ansatte etter annonseringen.

- Vi har sammen med fagressurser med spesiell kompetanse på endringsprosesser etablert en beredskap for å ta vare på våre medarbeidere i en vanskelig periode. For meg er det vesentlig at vi også i denne vanskelige situasjonen kan videreføre det gode samarbeid vi tradisjonelt har med ansattes representanter i Norske Skog. Sammen skal vi arbeide for et best mulig opplegg som sikrer at så mange som mulig får nye jobber i distriktet. Jeg er opptatt av at vi hele tiden har en aktiv og åpen kommunikasjon om alle aktiviteter, sier konsernsjef Jan Oksum.
 
Høy kompetanse
 
- Ansatte på Union har gjennomgående meget høy kompetanse som vil være attraktiv for andre enheter i Norske Skog og bedrifter i Grenlandsområdet.  Vi har hatt møte med ScanWafer som har behov for mange nye industriarbeidere. Førsteprioritet er å hjelpe ansatte over i ny fast jobb. Vi vil også tilby ansatte som er villige til å flytte på permanent basis, ny jobb ved andre Norske Skog- enheter, sier konsernsjefen.
 
Fortsatt jobb i Norske Skog
 
Muligheter for arbeid i andre deler av konsernet, nasjonalt og internasjonalt, skal kartlegges og vil bli tilbudt ansatte på Union. De rundt 30 lærlingene ved Union blir tilbudt et opplegg som sikrer at de får fullført sin utdannelse, enten ved Norske Skogs øvrige fabrikker i Norge eller gjennom avtaler med andre bedrifter i området.
 
Eldre ansatte vil få tilbud om jobb ved andre Norske Skog- enheter eller fortsatt få arbeid på Klosterøya, blant annet i forbindelse med vakt og vedlikehold av anlegget etter nedstengning. Det blir kort eller ingen oppsigelsestid for ansatte som umiddelbart kan gå over i ny jobb.
 
Opplæring
 
Norske Skog vil også sørge for ansatte som har påbegynt opplæring for sertifisering og fagbrev får muligheten til å fullføre dette. Tilbud skal også gis om opplæring og avleggelse av fagprøve for erfarne operatører uten formelt fagbrev. Foreløpig har 12 medarbeidere meldt seg på, og syv har allerede startet sin opplæring på Follum ved Hønefoss.
 
Drøftelser
 
Norske Skog- ledelsen og tillitsvalgte skal ha drøftelser om innholdet av en økonomisk virkemiddelpakke som blant annet kan bety støtte til flytting eller pendling for ansatte og lærlinger som tar imot tilbud om å flytte til en annen av Norske Skogs fabrikker. Selskapet er også innstilt på å finne gode løsninger for gavepensjon knyttet til AFP, sluttvederlag eller differensierte sluttpakker samt støtte til etterutdanning.
 
 
Oksenøya 23.august 2005
 
Norske Skog
 
Kommunikasjon og Samfunnskontakt