23 Aug 2005

Utreder nye muligheter for Union- området

Konsernsjefen Jan Oksum i Norske Skog har tatt initiativet til en idédugnad for fremtidig bruk av Klosterøya i Skien, der Norske Skog Union i dag produserer avis- og bokpapir. Konsernet har satt av 1 millioner kroner til et forprosjekt. Arbeidet starter umiddelbart og forslag og anbefalinger skal foreligge innen utgangen av året.

Norske Skogs konserndirektør finans Christian Rynning-Tønnesen skal lede styringsgruppen for prosjektet.
 
Medlemmer i gruppen blir fylkesordfører i Telemark, konstituert ordfører i Skien, fabrikksjefen ved Union, en representant for ansatte ved Union og en ekstern representant.
 
- Vi vil starte arbeidet med å utrede nye mulighetene på Klosterøya nå for å være best mulig forberedt dersom nedleggelse av Union blir vedtatt i begynnelsen av oktober, sier konserndirektør Christian Rynning-Tønnesen. Aktuelle aktører og interessenter i Grenlandsområdet skal tas med på råd, og styringsgruppen vil involvere relevante kompetansemiljøer.
 
Prosjektgruppens oppdrag er å fremme forslag til fortsatt næringsvirksomhet på Klosterøya og derigjennom skape nye arbeidsplasser. Samtidig skal man se på mulighetene for å gjøre Klosterøya tilgjengelig for lokalbefolkningen.
 
 
Oksenøya 23. august 2005
Norske Skog
Kommunikasjon og Samfunnskontakt