08 Sep 2005

Pro forma tall - PanAsia Paper

Norske Skog informerte markedet i går om det planlagte kjøpet av 50 % av aksjene i Pan Asia, med vedlagte pro forma tall. Enkelte av disse tallene er feil. Nye og korrekte pro forma tall vil bli publisert i dag, men antakelig etter at handelen er avsluttet på Oslo Børs.

I gårsdagens børsmelding var 50 % av PanAsias finansnetto for helåret 2004 oppgitt til pluss NOK 112 millioner. Det korrekte tallet er i stedet et mindre negativt tall.
 
Oxenøen, 8. september 2005 
 
NORSKE SKOG
Informasjon og Samfunnskontakt
 
Kontaktperson: Jarle Langfjæran, telefon 6759 9338