09 Sep 2005

Korrigerte proformatall - PanAsia

Norske Skog informerte markedet den 7. september om det planlagte kjøpet av 50 % av aksjene i Pan Asia, med vedlagte pro forma tall.
 
I børsmeldingen fra 7. september var 50 % av PanAsias finansnetto for helåret 2004 oppgitt til pluss NOK 112 millioner. Det korrekte tallet er i stedet minus 18 millioner. Tilsvarende er konsolidert nettoresultat for helåret 2004 NOK 656 millioner, mot NOK 786 millioner i børsmeldingen fra 7. september. Det er ingen andre endringer til proformatallene, og ingen endringer er gjort i tallene for PanAsia isolert på 100 %-basis.
 
Vennligst se bort fra Excel-arkene som var vedlagt på meldingen som ble publisert 7. september. De korrigerte proformatallene og tall for PanAsia isolert er vedlagt denne meldingen i et felles dokument.
 
 
Oxenøen, 9. september 2005
NORSKE SKOG
Informasjon og Samfunnskontakt
 
Kontaktperson: Jarle Langfjæran, telefon 6759 9338

http://hugin.info/105/R/1011096/157230.pdf