09 Sep 2005

Bedriftsforsamlingen godkjenner kjøp av PanAsia

Norske Skogs bedriftsforsamling, som består av 12 aksjonærvalgte og 6 ansattvalgte medlemmer, har i dag enstemmig godkjent at Norske Skog kjøper de resterende 50 % av aksjene i PanAsia Paper.

Overtakelsen er også avhengig av vedtak om aksje-emisjon på en ekstraordinær generalforsamling i Norske Skog 22. september. Norske Skog vil konsolidere PanAsia som et heleid datterselskap fra og med tidspunkt for formell overtakelse, noe som antas å skje før årsskiftet.

Norske Skog blir etter dette eneeier i PanAsia, som er den største avispapirprodusenten i Asia med sterke markedsposisjoner i Kina, Korea og Thailand. Etter oppkjøpet blir Norske Skog den største avispapirprodusenten i verden, og 30 % av selskapets kapasitet for dette produktet vil være lokalisert i Asia.


Oxenøen, 9. september 2005

NORSKE SKOG

Informasjon og samfunnskontakt