20 Sep 2005

Interimstall for juli og august 2005

Vedlagte dokument inneholder ureviderte tall for månedene juli og august 2005, basert på driftsregnskapet og IFRS regnskapsprinsipper for begge årene.

Interimstall juli-aug 2005