22 Sep 2005

Fortrinnsrettsemisjon i Norske Skog

Norske Skogs ekstraordinære generalforsamling vedtok i dag den foreslåtte fortrinnsrettsemisjonen i forbindelse med oppkjøpet av den resterende 50 %-andelen av PanAsia Paper Company. Vedtaket ble gjort med 99,93 % flertall. Emisjonen vil samlet tilføre rundt NOK 4 milliarder i ny egenkapital.

Tegningskursen på de nye aksjene og antall aksjer som skal emitteres, blir besluttet i et styremøte senere i dag. Alle detaljer vil bli publisert før Oslo Børs åpner i morgen, fredag 23. september.
 
Protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli sendt til Oslo Børs.
 
Oxenøen, 22. september 2005
 
NORSKE SKOG
 
Informasjon og Samfunnskontakt
 
Kontaktperson: Rune Gjessing, tlf. 6759 9073 eller 9015 2614