22 Sep 2005

Tegningskurs m.v. - Fortrinnsrettsemisjon i Norske Skog

Norske Skogs ekstraordinære generalforsamling vedtok i dag den foreslåtte fortrinnsrettsemisjonen i forbindelse med oppkjøpet av den resterende 50 %-andelen av PanAsia Paper Company. Emisjonen vil samlet tilføre rundt NOK 4 milliarder i ny egenkapital.

I et etterfølgende styremøte ble detaljene i emisjonen fastsatt som følger:
- Tegningskurs NOK 70 pr. aksje
- Antall aksjer i emisjonen: 56.808.538 nye aksjer
- Antall aksjer i Norske Skog etter emisjonen: 189.945.626 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 10.
- Norske Skogs aksjekapital øker med NOK 568.085.380 gjennom emisjonen, og vil bli NOK 1.899.456.260 etter at emisjonen er gjennomført.
- Eksisterende aksjonærer pr. 22. september har fortrinnsrett til å tegne aksjer i emisjonen.
- Hver aksje som eies på denne datoen, gir en omsettelig tegningsrett.
- Eiere av tegningsretter har rett til å tegne 3 nye aksjer for 7 tegningsretter, til tegningskursen kr 70 pr. aksje.
 
Den videre tidsplanen antas å bli som følger:
23. september: Norske Skog-aksjen handles uten verdi av tegningsretten
30. september: Tegningsrettene tas opp til notering.
30. september - 13. oktober: Tegningsperiode og handel i tegningsrettene på Oslo Børs
26. oktober: Handel antas å starte i de nye aksjene.
 
Det er ikke adgang til overtegning, og det er heller ikke anledning til å tegne aksjer uten å eie tegningsretter.
 
Det antas at prospektet for tegningsrettsemisjonen blir publisert og sendt ca. 29. september til de som er aksjonærer pr. i dag.
 
 
Oxenøen, 22. september 2005
 
NORSKE SKOG
 
Informasjon og Samfunnskontakt
 
Kontaktperson: Rune Gjessing, tlf. 67 59 90 73 eller 901 52 614