23 Sep 2005

Aksjene handles uten verdi av tegningsretter

Som annonsert i går, vil Norske Skogs aksjer fra og med i dag handles uten verdi av tegningsrettene.

Historisk aksjekurs for Norske Skog skal justeres med en faktor på 0,9048 for å reflektere splitten mellom aksje og tegningrett.
 
Oxenøen, 23. september 2005
 
NORSKE SKOG
Informasjon og Samfunnskontakt