26 Sep 2005

Åpner ny fabrikk i Kina

I dag ble den nye papirfabrikken i Hebei i Kina offisielt åpnet. Fabrikken eies av PanAsia som vil bli heleid av Norske Skog innen utgangen av dette året.

Hebei-fabrikken har Asias største avispapirmaskin og vil ha en årlig produksjonskapasitet på 330 000 tonn. Hele produksjonen er basert på returpapir.

 
Rundt 70 % av produksjonen planlegges solgt i Hebei-provinsen og de nærliggende byene Beijing og Tianiin. Den samlede befolkning i dette området er på rundt 100 millioner mennesker.

 
Fabrikken har kostet om lag 2 milliarder kroner og ble bygget på to år. Etter overtagelsen av PanAsia vil Norske Skog eie 80 % av fabrikken, mens de resterende 20 % eies av kinesiske interessenter.

 
Asia er verdens raskest voksende marked for avispapir. I Kina er det for årene frem til 2014 forventet en årlig vekst i avispapirforbruket på nesten 6 %. Med oppkjøpet av PanAsia blir Norske Skog den ledende produsenten av avispapir i regionen.
 
Oxenøen, 26 september 2005
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt