28 Sep 2005

Konkurransetilsynet legger bort Union-saken

Norske Skog er i dag blitt informert av Konkurransetilsynet om at selskapets atferd i forbindelse med anbefalingen om å legge ned Union ikke rammes av konkurranselovens § 11 som forbyr misbruk av dominerende stilling.

Konkurransetilsynet fremholder at verken konkurranseloven eller relevant praksis gir grunnlag for å pålegge Norske Skog å selge Union. Konkurransetilsynet slår fast et det er tungtveiende grunner til at bedrifter må stå fritt til å restrukturere sin virksomhet for å sikre effektiv drift.
 
Konkurransetilsynets avgjørelse er helt i tråd med Norske Skogs forventninger i saken. Administrasjonens anbefaling om nedleggelse av Union skal behandles av Norske Skogs styre og bedriftsforsamling den 3. og 4. oktober.
 
Oxenøen, 28. september
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt