29 Sep 2005

Emisjon - informasjon til norske aksjonærer

Vedlagt følger brev til Norske Skogs aksjonærer i Norge samt et norsk sammendrag av emisjonstekniske forhold inntatt i engelskspråklig prospekt datert 26. september 2005

 
.

Norsk sammendrag