30 Sep 2005

START AV TEGNINGSPERIODE

Tegningsperioden i Norske Skogs fortrinnsrettsemisjon starter i dag, og tegningsrettene tas opp til notering. De handles under tickerkode NSGT med ISIN-nummer NO 001 0285059.

Tegningsperioden avsluttes 13. oktober, og handel i de nye
aksjene ventes å starte den 26. oktober.
 
Oxenøen, 30. september 2005
NORSKE SKOG
Informasjon og Samfunnskontakt